Välkommen till Levande Verkstad Östersund!

 

Levande Verkstad är en bildpedagogisk metod som har
använts och utvecklats i Sverige sedan 1960-talet.
Inom Levande Verkstad vill vi bejaka kreativitet, lekfull-
het och upptäckar- glädje.Vi arbetar med bild och form
i olika material och tekniker. Även andra uttryckssätt
kan förekomma.

Östersunds Levande Verkstad finns på Rådhusgatan
mitt i centrala Östersund. Kontakta oss gärna om du
vill veta mer eller för ett studiebesök! Ladda ner vår
flyer här.Aktuellt

 

Lustfyllt och kravlöst

 

Vi erbjuder sysselsättning/rehabilitering för alla åldrar,
som har behov av en verksamhet med skapande i
många olika material.